Thứ năm, 21/4/2011
A) Sách tham khảo :
1.       Tâm thức ăn chay / Janet Barkas; Bùi Thanh Châu dịch. nxb Thời đại, 355tr.- Sách là một lịch sử chọn lọc của những con người, của những nhóm có tổ chức nổi tiếng có những phản bác mang tính triết học đối với một chế độ ăn uống có những động vật bị giết hại…
... chi tiết

Thứ tư, 10/11/2010

    Hệ thống lại những câu nói nổi tiếng của các nhân vật trong lịch sử dân tôc, để bạn đọc dễ nhớ, đồng thời cũng hiểu thêm một phần lịch sử Việt Nam qua mảng đề tải này, chẳng hạn khi nghe câu nói

... chi tiết

Thứ tư, 25/8/2010

Sách mới Hà nội 36+góc nhìn-Tác giả Nguyễn Thanh Bình do Nhà xuất bản Thanh niên phát hành,
Chùm tác phẩm Việt nam về tình yêu đôi lứa, cuộc sống gia đình như “36 truyện ngắn tình yêu”;”Một nửa”; “Buffet”…

... chi tiết