Thứ sáu, 28/6/2013

Một số hình ảnh các lớp Thể dục Thẩm mỹ:

... chi tiết

Thứ năm, 31/12/2009

 

Gồm bộ môn :
+ Thể dục Thẩm mỹ Căn bản
+ Thể dục Thẩm mỹ Nâng cao Kết hợp nhạc
+ Lớp Aerobic Dance

... chi tiết


Search

- Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia: Nhà lưu niệm Bác Hồ, Trại Giam Bệnh viện Chợ Quán

- Di tích lịch sử  văn hóa cấp thành phố: Chùa Thiên Tôn