Thứ hai, 7/11/2011

   Năm 2011, Trung tâm Văn hóa quận 5 tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cổ động. Phát triển các hình thức cổ động trực quan, đầu tư hoạt động thông tin cơ sở; xúc tiến thành lập Đội Văn nghệ Thanh niên làm nòng cốt cho các hoạt động tuyên truyền cổ động, thông tin tại cơ sở đồng thời tăng cường phối hợp 15 phường củng cố, kiện toàn các đội thông tin cơ sở, hướng dẫn nghiệp vụ, tạo điểu kiện biểu diễn phục vụ, góp phần tích cực tuyên truyền cổ động nhân lễ tết và các ngày kỷ niệm lớn trong năm.

... chi tiết

Thứ tư, 19/10/2011

   Thực hiện kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 9/9/2011 của UBND/Q5 về sắp xếp trật tự đô thị tại khu vực Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa bàn Phường 11; từ ngày 26/9/2011, Trung tâm Văn hóa đã triển khai thực hiện 6 pa nô

... chi tiết


Triển lãm
Thứ năm, 25/4/2013

  Đẩy mạnh công tác Tuyên truyền cổ động đến các đối tượng học sinh trong các trường học, từ 8/3 đến 8/4/2013 Trung tâm Văn hóa quận 5 phối hợp Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm lưu động tại các trường Trung học cơ sở; bằng những tư liệu lịch sử, với hình thức treo, gắn các trang in tư liệu 1m2 x 1m4 nội dung về “Trường Sa – Hoàng Sa”; về “ Thành phố Hồ Chí Minh - Chặng đường lịch sử”.

Chi tiết

Audio tuyên truyền
Thứ ba, 20/5/2014

CD TUYÊN TRUYỀN-CHUNG TAY VÌ BÃO LŨ ->>>  Download

CD TUYÊN TUYỀN - VÌ CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP - >>> Download

 

Chi tiết

Search

- Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia: Nhà lưu niệm Bác Hồ, Trại Giam Bệnh viện Chợ Quán

- Di tích lịch sử  văn hóa cấp thành phố: Chùa Thiên Tôn