Thứ hai, 18/9/2017

Tác giả: Phan Văn Hoàng (sưu tầm)

Nhà xuất bản: Tổng hợp Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 407 trang
Khổ: 23cm
Chủ tịch Hồ Chí Minh cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam và công cuộc giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
Tư tưởng vĩ đại, đạo đức tuyệt vời cũng như cuộc đời hoạt động sôi nổi của Người là nguồn cảm hứng vô tận đối với rất nhiều nhà khoa học, nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động chính trị, tôn giáo trong nước cũng như ở nước ngoài.
Nhân kỷ niệm lần thứ 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2017), chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả tuyển tập Hồ Chí Minh - Chân dung và Di sản gồm những bài viết tâm đắc của các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, tướng lĩnh... viết về Hồ Chủ tịch.
Nội dung cuốn sách được chia thành hai phần: Chân dung Hồ Chí Minh và Di sản Hồ Chí Minh. Hai phần có mối quan hệ hữu cơ với nhau, nên sự phân chia chỉ mang tính tương đối: chân dung Hồ Chí Minh cũng là một di sản quý báu mà Người để lại cho dân tộc ta, và ngược lại, di sản Hồ Chí Minh càng làm cho chân dung của Người thêm phần rực rỡ.
Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người vừa tồn tại với tư cách cá nhân,vừa là thành viên của gia đình, của cộng đồng dân tộc. Con người vừa là mục tiêu của sự giải phóng, của cách mạng vừa là động lực của sự giải phóng cách mạng. “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân” làm cách mạng là để giành lại độc lập, thống nhất cho dân tộc, đem lại ruộng đất cho dân cày, xây dựng xã hội mới. Có độc lập thì mới có dân chủ cho nhân dân, mới đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho mỗi người. Người nói: “nếu độc lập mà không được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.
Xây dựng xã hội mới nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, cho nên tất cả đường lối, chính sách của Đảng đều phải nhằm làm cho mọi người thỏa mãn được nhu cầu đó.
Trân trọng giới thiệu với bạn đọc.