Thứ hai, 9/4/2012

   Hội quán Phước An được xây dựng trên cơ sở vật chất của nguyên Hội quán An Hòa (còn gọi là An Hòa cổ miếu, thờ Quan đế Thánh quân) từ năm 1902, còn được gọi là Chùa Minh Hương. Với lối kiến trúc chủ yếu bằng gốm và gỗ, trên đỉnh là mô hình phù điêu thu nhỏ bằng gốm sứ và phù điêu nghệ thuật cổng Tam quan, những hoa văn khu chính điện, liễn xưa có giá trị. Chùa Minh Hương còn giữ nguyên phong cách cổ kính trang nhã, đồng thời còn truyền tải nhiều giá trị văn hóa lịch sử của những người Minh Hương có nguồn gốc bảy phủ thuộc ba tỉnh Quảng Đông, Phước Kiến, Triết Giang Trung Quốc đã sinh cơ lập nghiệp tại vùng đất Chợ Lớn xưa.

   Bên trong Chùa Minh Hương thờ phụng nhiều nhân vật lịch sử và tín ngưỡng như: Quan đế Thánh quân, Quan Âm, Phật Di lạc, bà Ngũ hành, ngựa Xích Thố và còn lưu giữ nhiều hiện vật cổ có giá trị như: tượng thờ bằng gổ lim có niên hạn trên 300 năm, lư hương kiểu cổ, trống, sư tử đá, giá trưng kích thương. Đặc biệt có 3 tủ thờ hiện vật trưng bày trang trí bằng đồng và các bộ bàn, ghế, giường đồ gổ xưa đời nhà Thanh Trung Quốc.

   Hội quán Phước An được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố theo quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 27/4/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.
 

Mặt trước chính diện hội quán Phước An (chùa Minh Hương) và Phù điêu gốm trên đường bờ nóc chùa (Tượng lưỡng long triêu nguyệt, Cá hóa long và Tượng Lân, Phượng, Cá hóa long ở đầu kìm)

Bảng công nhận Di tích

Tranh tượng phù điêu tại cổng Tam quang, mái các bảng bức nghi môn, bao lam, bình phong ở tiền điện

Nhiều bức hoành phi nói về Quan Công (trong đó có bức hoành phi do Tổng đốc Toàn quyền Đông Dương Thống xoái Nam Kỳ tặng)