Thứ sáu, 26/2/2016
CÂU LẠC BỘ KIẾN THỨC KỸ NĂNG
      SỐ 2 TRẦN XUÂN HÒA P7.Q5 - ĐT: 3855 8950
 


LỊCH HỌC HOA VĂN
( Trình độ tiểu học ) 
 
Stt
THỜI GIAN HỌC
HỌC PHÍ
GIÁO VIÊN
1
Thứ 2.3.4.5.6/ 8:00 – 10:00
 
Thứ 2.3.4.5.6/ 14:00 – 16:00
250.000đ / tháng
 
Quách Mộc Anh
2
Thứ 2.3.4.5.6/ 8:00 – 10:00
250.000đ / tháng
 
Giang Lệ Dung
3
Thứ 2.3.4.5.6/ 16:30 – 18:30
250.000đ / tháng
 
Lâm Mỹ Liên
4
Thứ 3.5.7/ 19:30 – 21:00
220.000đ / tháng
 
Phùng Hoán Bình