Thứ sáu, 26/2/2016

 CÂU LẠC BỘ KIẾN THỨC KỸ NĂNG

Số 02 Trần Xuân Hòa P7.Q5 – ĐT: 38 558950
----- o0o -----
 
VI TÍNH HOA:
Các lớp khai giảng thường xuyên, giáo viên giảng bài bằng tiếng Quảng Đông, học trực tiếp trên máy (mỗi người một máy), gồm các khóa:
Windows XP, Đánh chữ Hoa, Word, Excel, Access, CorelDraw, Photoshop, Power Piont, …….
 
Giáo viên hướng dẫn: Phan Ẩm Đức
__________
 
 
KẾ TOÁN HOA:
Giáo viên giảng bài bằng tiếng Quảng Đông, thường xuyên khai giảng các lớp sau:
Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Nâng cao, Kế toán Vi tính Hoa, Hệ thống kế toán Việt, Hệ thống Thuế, Thực hành khai báo thuế, …
 
Giáo viên hướng dẫn: Tiễn Mẫn Na, Tiễn Lệ Na
_________________
 
 
 
ANH VĂN:
Giáo viên giảng bài bằng tiếng Quảng Đông, luyện nghe nói và phiên âm, nhận học viên mỗi ngày.
Giờ học:
-            Thứ 2.4.6/   8:00 –   9:30
-            Thứ 2.4.6/ 18:00 – 19:30
-            Thứ 2.4.6/ 19:30 – 21:00
o   Thứ 3.5.7/   8:00 –   9:30
o   Thứ 3.5.7/ 18:00 – 19:30
o   Thứ 3.5.7/ 19:30 – 21:00
 
Giáo viên hướng dẫn: Trương Tùng Uy
____________
ĐÀM THOẠI TIẾNG HOA:
v     Đàm thoại tiếng Quảng Đông ( dành cho người Việt ):
-            Giờ học: Thứ 2.4.6/ 8:00 – 9:30; 14:00 – 15:30; 19:00 – 20:30
-            Thời gian học 2 tháng/ khóa.
-            Nhận học viên mỗi ngày.
 
 
v     Đàm thoại Phổ thông ( dành cho người Việt & Hoa ):
- Thời gian học 4 tháng/ khóa
- Nhận học viên mỗi ngày
- Giờ học các lớp:
+ Thứ 2.4.6/ 9:00 – 10:30
+ Thứ 2.4.6/ 14:00 – 15:30
                                             ( Giáo viên hướng dẫn: Lương Thiếu Khanh )
+ Thứ 3.5.7/ 19:30 – 21:00
                               ( Giáo viên hướng dẫn: Mã Vĩ Hiền )
________________
 
VIỆT VĂN ( Dành cho người nước ngoài ):
-            Giáo viên giảng bài bằng tiếng Phổ thông và Quảng Đông.
-            Nhận học viên thường xuyên, thời gian học 3 tháng/ khóa.
Giờ học:    - Thứ 3.5.7/ 18:15 – 19:30
                                     - Thứ 2.4.6/ 18:15 – 19:30
                                     - Thứ 2.4.6/ 19:45 – 21:00
 
Giáo viên hướng dẫn: Mã Vĩ Hiền
__________________
 
TOÁN HỌC
·     Dành cho người Việt và Hoa, nhận học viên thường xuyên.
·     Trình độ: Từ cấp 2 trở lên ( Đại số, Hình học, lượng giác, ……)
 
Giáo viên hướng dẫn: Lâm Phúc Tchung