Thứ sáu, 26/2/2016
CÂU LẠC BỘ KIẾN THỨC KỸ NĂNG
Số 02 Trần Xuân Hòa P7.Q5,     ĐT: 38 558950
________________
 
LỊCH HỌC YOGA – VÕ THUẬT
 
        Học phí:
- Yoga        :  260.000đ/ tháng
- Võ thuật :  180.000đ/ tháng
 
 
Stt
BỘ MÔN
THỜI GIAN
GIÁO VIÊN
1
Yoga
Thứ 2.4.6/ 17:50 – 18:50
Hà Thanh Hải
Thứ 3.5.7/ 16:50 – 17:50
2
Võ lâm cổ truyền
Thứ 2.4.6/ 18:00 – 19:30
Dương Mỹ Phương
Thứ 3.5.7/ 19:30 – 21:00
3
Sa long cương
Thứ 2.4.6/ 19:30 – 21:00
Từ Thị Thu Trúc
4
Karate
Thứ 3.5.7/ 18:00 – 19:30
Đặng Văn Đức
Thứ 2.4.6/ 18:00 – 19:30
5
Taekwondo
Thứ 3.5.7/ 18:00 – 19:30
Đường Chí Cường
6
Nam huỳnh đạo
Thứ 2.4.6/ 19:30 – 21:00
Nguyễn Trọng Nghĩa
7
Võ tự do
Thứ 2.4.6/ 19:00 – 21:00
Tạ Anh Dũng