Thứ năm, 31/5/2018

Từ 19 giờ 30 đến 21 giờ 30 : Chương trình ca múa nhạc, ảo thuật, tạp kỹ, trò chơi có thưởng và biểu diễn LSR.
Địa điểm: Công viên Văn Lang P.9 Q.5

 
 1           Tiết mục:                        TRỐNG MỪNG HỘI
                                   Biểu diễn :  Đoàn LSR Kỳ Anh Đường
 2           Ca múa :                           GỌI HÈ        
                                   Biểu diễn :  Đội ca thiếu nhi TTVH Quận 5
 3           Song ca :                         BAY CAO TIẾNG HÁT ƯỚC MƠ
                                     Biểu diễn : Đội ca thiếu nhi TTVH Quận 5
 4           Đơn ca :                          CƠN MƯA HÈ
                                   Biểu diễn : Đội ca thiếu nhi TTVH Quận 5
 5           Tiết mục:                        TỨ QUÝ HƯNG LONG
                                   Biểu diễn :  Đoàn LSR Kỳ Anh Đường
 6           Quản trò
 7           Ca múa:                          BÉ YÊU BIỂN LẮM
                                       Biểu diễn : Đội ca thiếu nhi TTVH Quận 5
 8           Tam ca   :                        MÙA HÈ YÊU THƯƠNG
                                     Biểu diễn : Đội ca thiếu nhi TTVH Quận 5
 9           Tiết mục   :                     ẢO THUẬT
                                     Biểu diễn : Ảo thuật gia Ngọc Tâm
10           Song ca :                         TIẾNG VE GỌI HÈ
                                   Biểu diễn : Đội ca thiếu nhi TTVH Quận 5
11           Tiết mục:                        LÂN ĐỊA BỬU
                                   Biểu diễn : Đoàn LSR Kỳ Anh Đường
12           Đơn ca :                          MÙA HÈ TUỔI THƠ
                      Biểu diễn : Đội ca thiếu nhi TTVH Quận 5
13           Tiết mục :                       XIẾC THĂNG BẰNG
                      Biểu diễn : Nghệ sĩ xiếc Phúc Hậu
14           Quản trò
15           Song ca :                         BỤI PHẤN
                                   Biểu diễn : Đội ca thiếu nhi TTVH Quận 5
16           Tiết mục:                        DẠ QUANG LONG
                                   Biểu diễn :  Đoàn LSR Kỳ Anh Đường