Thứ hai, 8/10/2018

      CLB Lân - Sư - Rồng Quận 5 đã tổ chức hội nghị hiệp thương tổng kết hoạt động và bầu lại Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ (2018 - 2021) vào chiều ngày 07/10/2018 tại Trung Tâm Văn hóa Quận 5. Hội nghị đã qui tụ 120 đại biểu đại diện 17 Đoàn lân đến tham dự. Ban chủ nhiệm đã báo cáo kết quả và đề ra phương hướng hoạt động của CLB trong thời gian tới, đồng thời hội nghị đã bầu ra Ban chủ nhiệm CLB Lân - Sư - Rồng nhiệm kỳ ( 2018 - 2021).     

         Kết quả bầu Ban chủ nhiệm :   Ông Lưu Kiếm Xương           Chủ nhiệm

                                                           Ông Phù Châu Tử              Phó chủ nhiệm

                                                           Ông Triệu Vĩ Tài                 Phó chủ nhiệm           

         Đại diện Ban chủ nhiệm hướng hẹn sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, đưa nghệ thuật múa Lân - Sư - Rồng ngày càng phát triển lên tầm cao mới. Tổ chức và tham gia nhiều hoạt động liên hoan Lân - Sư - Rồng trong và ngoài nước để học hỏi và giao lưu nghệ thuật. Xây dựng nhiều tiết mục hay, hấp dẫn và công phu để phục vụ và đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật múa Lân - Sư - Rồng trong sinh hoạt lễ hội của người dân nhất là các em thiếu nhi.

                                                                                                                                                                                                                        

Quang cảnh hội nghị hiệp thương CLB Lân - Sư - Rồng Quận 5 nhiệm kỳ 2018 -2021

 

Đại biểu dự hội nghị

Ông Lưu Kiếm Xương đại diện Ban chủ nhiệm đọc báo cáo tổng kết hoạt động 

 

Ban chủ nhiệm CLB Lân - Sư - Rồng nhiệm kỳ 2018 - 2021 ra mắt