Di tích lịch sử cấp quốc gia

Chùa Thiên Tôn

Chùa Thiên Tôn

Chùa Thiên tôn trước đây hiệu là Giác Hoàng, do Hòa thượng Thích Minh Đức (1903-1971) đệ tử của Tổ...