Kiến thức Kỹ năng

Lịch học các Lớp Năng khiếu

TT BỘ MÔN HỌC PHÍ THỜI GIAN GIÁO VIÊN 1 Luyện chữ viết đẹp 400.000đ/ tháng Thứ 3.5/ 19:30 – 21:00 Thanh Thủy 2 Đàn Tranh -    Căn bản  : 400.000đ/ tháng -    Nâng cao: 500.000đ/ tháng Thứ 3.5/ 17:30 – 19:00 Mỹ Dung Thứ 2.6/ 18:00 – 19:00 3 Đàn Ukulele 400.000đ/ tháng Thứ 3.5/ 19:30 – 21:00 Xuân...

Read more
Lịch học Khiêu Vũ

STT THỜI GIAN GIÁO VIÊN 1 Thứ 2.4.6 hoặc 3.5.7 từ 9:30 – 11:00 Tuấn Thành 2 Thứ 2.4.6 từ 19:30 – 21:00 Vĩnh Hưng 3 Thứ 2.4.6 hoặc 3.5.7 từ 15:30 – 17:00 4 Thứ 2.4.6 từ 18:00 – 19:30 Minh Trí 5 Thứ 2.4.6 hoặc 3.5.7 từ 19:30 – 21:00

Read more
Lịch học Hoa Văn

TRÌNH ĐỘ TIỂU HỌC: STT THỜI GIAN HỌC HỌC PHÍ GIÁO VIÊN 1 Thứ 2.3.4.5.6/ 8:00 – 10:00 Thứ 2.3.4.5.6/ 14:00 – 16:00 300.000đ / tháng Quách Mộc Anh 2 Thứ 2.3.4.5.6/ 8:00 – 10:00 300.000đ / tháng Giang Lệ Dung 3 Thứ 2.3.4.5.6/ 16:30 – 18:30 300.000đ / tháng Lâm Mỹ Liên 4 Thứ 3.5.7/ 19:30 – 21:00 250.000đ...

Read more
Câu lạc bộ Kiến thức Kỹ năng

Câu lạc bộ kiến thức kỹ năng trực thuộc Trung tâm văn hóa Quận 5, có chức năng tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn kiến thức kỹ năng theo sở thích. Câu lạc bộ quy tụ đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm giải dạy của gần 40 bộ môn khác nhau, được chia thành 4 Khối :...

Read more
Page 2 of 2 1 2