Tin tức

Quận 5 tổ chức tập huấn Chuyên đề “Kỹ năng quay, dựng phim trên điện thoại thông minh và công tác viết tin, bài” năm 2023

Ngày 26/5/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5, Liên đoàn Lao động, Trung tâm Văn hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Quận Đoàn 5 phối hợp tổ chức lớp tập huấn chuyên đề kỹ thuật quay, dựng phim trên điện thoại thông minh và công tác viết tin, bài năm 2023 tại Hội trường Trung...

Read more
CHI BỘ TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN 5 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Nhằm đánh giá kết quả lãnh, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Từ đó, xác định những mặt làm được, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm để có những giải pháp, cách làm cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành...

Read more
Page 1 of 7 1 2 7